מכון תמוז

רח' הביכורים 6 חיפה 34576 טל': 04-8101872, פקס: 1534-8101669 | רח' ברכה פולד 6 תל אביב 64257 טלפקס 077-5611493 | רח' אביה השופט 1 באר שבע 8456301